Pressmeddelanden

Nordstjernan förvärvar hälften av aktierna i Llentab

2012-06-26

  • Nordstjernan förvärvar 50 procent av aktierna i stålhallstillverkaren Llentab
  • Affären stärker Llentabs ekonomiska ställning och möjliggör en tillväxtsatsning
  • Familjen Lindblad kvarstår med ett ägande om 50 procent

Nordstjernan har förvärvat 50 procent av aktierna i Llentab. Merparten av investeringen har skett genom nyemission och en mindre del genom köp av befintliga aktier från familjen Lindblad. Familjen kvarstår med ett ägande om 50 procent.

Llentab tillverkar stålhallar utifrån ett egenutvecklat produktkoncept. Bolaget har försäljning i åtta länder och är ledande på den svenska marknaden. Llentabs huvudkontor och huvudsakliga produktion ligger i Kungshamn och bolaget har även en produktionsanläggning i Polen. Bolaget grundades 1972 av Leif Lindblad vars söner Stefan och Fredrik driver verksamheten idag.

Llentabs omsättning uppgick 2011 till 701 MSEK och bolaget har 446 anställda. Mer information om Llentab finns på www.llentab.se.

”Llentab har med sitt unika koncept industrialiserat byggandet av stålhallar, vilket ger tydliga kundfördelar. Llentab är liksom Nordstjernan ett familjebolag och vi är glada över att få vara med och utveckla bolaget vidare. Nordstjernans och familjen Lindblads ambition är att bolaget skall växa både organiskt och genom tilläggsförvärv.” säger Nordstjernans verkställande direktör Tomas Billing.

”Llentab har stora tillväxtmöjligheter och vi har varit måna om att hitta en kompetent och långsiktig delägare med rätt värderingar som kan hjälpa oss att ta vara på möjligheterna på bästa sätt. Nordstjernan är precis den ägarpartner vi har sökt efter.” säger Leif Lindblad, grundare av och styrelseordförande för Llentab.

Parterna har kommit överens om att inte avslöja villkoren i transaktionen.

Tomas Billing
Verkställande direktör 
Nordstjernan AB
Leif Lindblad
Styrelseordförande
Llentab AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Leif Lindblad, styrelseordförande Llentab
Telefon: +46 523 790 00

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

PDF