Nordstjernan Growth

Nordstjernan Growth gör aktieinvesteringar i tillväxtbolag och ny teknik. Som ägare bidrar Nordstjernan Growth aktivt till bolagsutvecklingen.