Nordstjernan Growth

Nordstjernan Growth gör aktieinvesteringar i tillväxtbolag och ny teknik. Som ägare ska Nordstjernan Growth bidra aktivt till bolagsutveckling.