Nordstjernan Investment

Nordstjernan Investment gör aktieinvesteringar i noterade och onoterade bolag. Som aktiv och långsiktig ägare utvecklar Nordstjernan Investment bolag med hållbara konkurrensfördelar i sektorer med starka strukturella marknadstrender, där kunskapen finns och nätverket är starkt. Nordstjernan Investment fokuserar på ägande av företag med huvudkontor i Norden.