Nordstjernan Kredit

Nordstjernan Kredit kompletterar Nordstjernans aktieinvesteringar i noterade och onoterade bolag. Fokus är på investeringsmöjligheter i företagskreditmarknaden i små och medelstora bolag. Nordstjernan har ett brett investeringsfokus vad gäller bransch, men riktar främst in sig på företag i den nordiska regionen. Investeringarna sker typiskt sett i högavkastande företagslån, obligationer och preferensaktier.