Tillväxt & Ny teknik

Nordstjernan driver aktivt och långsiktigt ägande inom fem sektorer där vi har kunskap och nätverk.